Camera thân nhiệt DS-2TD1217B-3/PA(B)

182.000.000

  • Camera cảm biến nhiệt.
  • Video mode:Bi-spectrum image fusion.
  • Độ chính xác:±0.5℃
  • Phạm vi:30-45℃
  • Nhiệt độ làm việc 10 ~ 35 ℃.
  • Chiều cao lắp đặt 1,5m.
  • Thermal:160 × 120.
  • Lens: 3mm.
  • FOV:50°×37.2°.
Mã: 8231 Danh mục: