Hikvision Chrome

Hikvision Chrome
Video hikvision chrome

Hikvision Chrome là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn truy cập vào các máy ghi và camera IP Hikvision thông qua trình duyệt web qua giao thức TCP/IP. Ban đầu, Internet Explorer (IE) là trình duyệt duy nhất được hỗ trợ và yêu cầu cài đặt ActiveX controls. Tuy nhiên, gần đây đã có sự hỗ trợ cho các trình duyệt mới như Chrome (PC) và Edge mà không cần cài đặt plugin.

Hỗ trợ trình duyệt không cần plugin

Các sản phẩm dưới đây hỗ trợ trình duyệt không cần plugin và các phiên bản firmware ban đầu đảm bảo tính tương thích:

DS-7XXXNI-IX, DS-96XXNI-IX

 • Series NVR hỗ trợ phiên bản firmware v4.1.50 trở lên

DS-96XXXNI-IXXX

 • Super NVR hỗ trợ phiên bản firmware v4.1.61 trở lên

DS-7XXXNI-QX

 • Q-Series NVR hỗ trợ phiên bản firmware v4.30.000 trở lên

DS-7XXXHXI-KX

 • K-Series DVR hỗ trợ phiên bản firmware v4.20.000 trở lên

DS-2CD2XX3, DS-2CD2XX5

 • Camera IP hỗ trợ phiên bản firmware v5.5.61 trở lên

DS-5XXX, DS-7XXX

 • Camera IP hỗ trợ phiên bản firmware v5.5.50 trở lên

DS-2DFXXXXX

 • Camera IP PTZ hỗ trợ phiên bản firmware v5.5.8 trở lên

Lưu ý:

 • Không phải tất cả các tính năng trong IE đều được hỗ trợ trên các trình duyệt không cần plugin. Vui lòng sử dụng IE nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.
 • Ngay cả khi không cần cài đặt plugin, có thể cần tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản cấp cao hơn để sử dụng giải pháp không cần plugin.

Phiên bản không cần plugin

 • Độ phân giải tối đa được hỗ trợ: <=3MP (yêu cầu bộ xử lý I7)
 • Trình duyệt được hỗ trợ: Firefox52+, Chrome45+, Safari 11+
 • Định dạng mã hóa được hỗ trợ: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Bảng so sánh giữa trình duyệt không cần plugin và trình duyệt cần plugin

Model Chức năng Không cần plugin Cần plugin
Preview Xem trước
Resolution<=3MP (yêu cầu bộ xử lý I7), Bitrate<=2M Độ phân giải <=3MP, Bitrate <=2M ×
Audio Âm thanh
Capture Chụp ảnh
Digital Zoom Phóng to số
Window Division Chia cửa sổ
Full-Screen Toàn màn hình
Record Ghi âm √ (Chỉ Chrome)
Audio On Âm thanh (Bật) ×
Playback Phát lại ×
Download Video Tải xuống video ×
Picture Ảnh ×
Application Ứng dụng
Configuration Cấu hình
Export Device Parameters Xuất thông số thiết bị
Import Device Parameters Nhập thông số thiết bị
Upgrade Nâng cấp √ (Chỉ hỗ trợ định dạng dav)
Draw Area Vùng chọn
Counting Đếm Chỉ hỗ trợ đường chỉ thị, không hỗ trợ hiển thị OSD
Export Log Xuất log Hỗ trợ định dạng .txt
Local Cục bộ ×
File Path Setting Cài đặt đường dẫn tập tin Chỉ hiển thị tên tập tin, không hiển thị đường dẫn đầy đủ

Các dòng sản phẩm được liên quan

Camera IP

 • Tất cả các camera dòng G1: DS-2CD2XX5, DS-2CD2XX3 với phiên bản firmware v5.5.61_180718 trở lên
 • Tất cả các camera dòng G1+M: DS-2CD2XX6G1 với phiên bản firmware v5.5.61_180717 trở lên
 • Tất cả các camera dòng H3/H3+M: DS-2CD5XXX, DS-2CD7XXX với phiên bản firmware v5.5.50_180309 trở lên

Đầu ghi NVR

 • Tất cả các dòng I series NVR với phiên bản firmware v4.1.50_180227 trở lên: DS-76xxNI-I2, DS-76xxNI-I2/xP, DS-77xxNI-I4, DS-77xxNI-I4/xP, DS-96xxNI-I8, DS-96xxNI-I16
 • Tất cả các dòng Super I series với phiên bản firmware v4.1.61_180818 trở lên: DS-96000NI-I16, DS-96000NI-I16/H, DS-96000NI-I24, DS-96000NI-I24/H